Franconian Beer Message Board

Oberpfalz - Kohlberger Zoiglstub'n Zum Binnerlindl?
Posted by TreinJan on 2012-11-05 10:33:56
Kohlberg is south-west of Weiden http://www.zoigl-stubn-kohlberg.de/
 
Followups:
             Oberpfalz - Kohlberger Zoiglstub'n Zum Binnerlindl? by barry on  2012-11-05 11:33:58